SIANJIA FLOW CONTROL

Contact Us

Contact Us

Address: No.10 Kaiyuan Road, Xiqing, Tianjin,China
Tel: 022-58335297
Fax: 022-58669879
Email: sianjia@ejianlong.com 

More|

Tianjin Sianjia Flow Control System CO.,LTD
Address: 
No.10 Kaiyuan Road, Xiqing Auto-Industrial
             Park Xiqing District, Tianjin, China

Tel: (+86)022-58335297
       (+86)022-58335588

Fax: (+86)022-58669879
Email: sianjia@ejianlong.com

For further information, please scan
the QR code above to follow us.